آخرین اخبار مدارس


08 بهمندبستان دخترانه

07 دیدبستان دخترانه

02 دیدبستان پسرانه

09 آذردبستان دخترانه

25 آباندبستان دخترانه

15 آباندبستان دخترانه

17 مهردبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

مجموعه طنز گردان بلدرچین ها - دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و خرش

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و قلیه پیتو

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و اسانسور

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و جورابش

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و چشم ابی

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و قلیه پیتو

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و فسقلی

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

مجموعه طنز گردان برانکارد کا- دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته منفجر شد

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

مجموعه طنز تویوتای خرگوشی- دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

مجموعه طنز مین سوسکی- دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

فاطمه شناسا

مسابقه: انشانویسی سراسری سما

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

سيدابوالفضل سياحپور

1388/01/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

رضا سوقي

1384/01/18

دبستان دخترانه

فاطمه شناسا

1389/01/22

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهزيار عليارپور

1385/01/16

دبستان دخترانه

فاطيما كلانترچنگلوائي

1392/01/18

دبیرستان دوره اول پسرانه

آراد عقبائي

1384/01/21

دبستان پسرانه

ابوالفضل زارعي

1387/01/18

دبستان پسرانه

اميرمحمد جاوري

1388/01/21

دبستان دخترانه

نيكا زالي كهيش

1392/01/18

دبستان پسرانه

اميرسام بختياري زاده

1390/01/17