آخرین اخبار مدارس


26 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

12 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

01 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

05 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم کشتی مدرسه رده نو جوانان

مسابقه: کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سرود همگانی در صبحگاه

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین جاعی

مسابقه: مسابقه کشتی فرنگی

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: روخوانی قرآن کریم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین خلف مراد

مسابقه: رشته مفاهیم قران

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین لدنی

مسابقه: تفسیر قران

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همایونی

مسابقه: مسابقه کشتی فرنگی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا محمدیانی

مسابقه: قرایت ترتیل قران

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همایونی

مسابقه: قرایت و تحقیق قران

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علی رضا برازش

مسابقه: طرح قدس رشته مفاهیم

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

تیم فوتسال مدرسه

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیر حسین ویسی

مسابقه: رشته ترتیل قران

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

حسین بهبهانی

اصلاح الگوی مصرف برق

دبستان پسرانه سما

شایان فارسی پناه

پراکندگی گیاهی و جانوری در ایران

دبستان پسرانه سما

کیان کلانتری، حسین بهبهانی

جغرافیای شهر بهبهان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا رجب نژادي

1381/06/04

دبستان پسرانه سما

حسين طيبي

1386/06/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پدرام فاني

1382/06/06

دبستان پسرانه سما

اميرعباس كوهي

1387/06/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا زراعت

1382/06/05

دبستان پسرانه سما

مهدي هوشمندي

1386/06/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آريا احمدزاده محمداصل

1382/06/08

دبستان پسرانه سما

آراد احمدزاده محمداصل

1388/06/08

دبستان پسرانه سما

حسين فروغي مقدم

1387/06/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدرضا بلاديان بهبهاني

1382/06/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي سدادي

1382/06/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي مصباح

1380/06/07