آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعباس مرشد بهبهانی

مسابقه: انشاءامام زمان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه سرود محلی

مسابقه: مسابقه سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین بهبهانی

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا خوبانی

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همایونی

مسابقه: ترتیل قرآن در سما

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محسن شجاع پوریان

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا دستور

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مجتبی حشم دار

مسابقه: رشته ی مداد رنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین عبدی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین ماهی زاده

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدسپهر آب پرده

1389/02/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين لدني

1381/02/13

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

همايون رحماني

1383/02/09

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

كيوان چنگيزي

1381/02/10

دبستان پسرانه سما

علي جعفري

1386/02/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرمان بهادري

1382/02/12

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد وفائي

1382/02/10

دبستان پسرانه سما

اميرعلي نعمت الهي

1389/02/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين شهرويي

1381/02/14