آخرین اخبار مدارس


20 فروردیندبستان پسرانه

16 آذردبستان پسرانه

08 بهمندبستان دخترانه

07 دیدبستان دخترانه

02 دیدبستان پسرانه

09 آذردبستان دخترانه

25 آباندبستان دخترانه

15 آباندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

مجموعه طنز گردان برانکارد کا- دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و قلیه پیتو

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و قلیه پیتو

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و فسقلی

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و جورابش

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

مجموعه طنز گردان بلدرچین ها - دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته به تهران میرود

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

دار و دسته دار علی (مجموعه طنز آمبولانس شتری)

اکبر صحرائی

دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته و خرش

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

اکبر کاراته منفجر شد

محسن صالحی حاجی‌آبادی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

مجموعه طنز مین سوسکی- دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

دبستان دخترانه

مجموعه طنز تویوتای خرگوشی- دار و دسته دار علی (

اکبر صحرایی

انقلاب و دفاع مقدس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

سانیا اکبری

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت (انشاء امام زمان عج)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه ی سما

مسابقه: پروژه مهر

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه

فاطمه شناسا

مسابقه: جشنواره حاج قاسم سلیمانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

سانیا اکبری

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مهرسا غلامی

مسابقه: مسابقات فرهتگی هنری

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

صدیقه امجدی

مسابقه: جشنواره معلمان هنرمند

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه

پارسا بابلی

مسابقه: سعدی شناسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

سانیا اکبری

مسابقه: جشنواره حاج قاسم سلیمانی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

رضا رسول نژاد

1388/05/03

دبستان پسرانه

سعيد دموري

1393/05/06

دبستان پسرانه

اميرعباس ابوعلي پور

1393/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

مهدي نوربخش

1385/05/08

دبستان پسرانه

عرشيا ابوعلي

1391/05/07

دبستان پسرانه

ماهان منادي

1392/05/07

دبستان پسرانه

رضا هدايت پور

1389/05/02

دبستان دخترانه

سانيا اكبري

1389/05/05