آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عادل

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حسین بهبهانی

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: انشا نویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

اوستا سلامتی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد همایونی

مسابقه: ترتیل قرآن در سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا دستور

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروه سرود همگانی

مسابقه: جشنواره

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محسن شجاع پوریان

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعباس مرشد بهبهانی

مسابقه: انشاءامام زمان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا خوبانی

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرحسین نجاریان

مسابقه: مفاهیم قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرمين سياهي

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدامين افسردير

1388/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرين حسين نژاد

1382/04/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عادل

1386/04/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا گندمي

1381/04/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدسام عبدالهي

1383/04/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين فلاحتي

1387/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرعباس جهانگرد

1385/04/08

دبستان پسرانه سما

بنيامين روشن قياس

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

محمدرضا افراشته

1388/04/07

دبستان پسرانه سما

بابك جامعي

1386/04/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رضا آزغ

1381/04/03