آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروه نقاشی همگانی

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضا خوبانی

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

امیرعباس مرشد بهبهانی

مسابقه: انشاءامام زمان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مجتبی حشم دار

مسابقه: رشته ی مداد رنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین عبدی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرش سرنور

مسابقه: فرهنگی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضا مظلوم زاده

مسابقه: مسابقه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طرح جابربن حیان

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محسن شجاع پوریان

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حسین بهبهانی

مسابقه: مسابقه طراحی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل عادل

مسابقه: مسابقه خط

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

اوستا سلامتی

مسابقه: 50 سال برتر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدمعين مرتضوي

1389/05/24

دبستان پسرانه سما

آيدين نيك روش

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

پارسا جمالي فر

1389/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا غلامي فضلي

1382/05/28

دبستان پسرانه سما

محمدامين بختياري زاده

1386/05/28

دبستان پسرانه سما

بابك آب سالار

1386/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرعباس طيبي

1388/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي دژ

1381/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مبين صفا

1382/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سبحان رومياني

1381/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد اسماعيلي فرد

1381/05/31

دبستان پسرانه سما

مهدي دريس

1387/05/27

دبستان پسرانه سما

سپهر صدوقيان

1385/05/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا درخشان فر

1382/05/31

دبستان پسرانه سما

شايان فارسي پناه

1385/05/25

دبستان پسرانه سما

اميرحسين گچ كوبان

1388/05/30